Ratka Vujovica-Coce 6, 11000 Beograd
Telefon: 063/207-693
e-mail: copytec@infosky.net
Katalog aparata
VELIKA PONUDA
VRHUNSKIH FOTOKOPIR APARATA, DUPLIKATORA, MULTIFUNKCIONALNIH I FAX UREDJAJA

NAJVISI DOMETI U OBLASTI ANALOGNE, DIGITALNE I KOLOR TEHNOLOGIJE

PROGRAM NOVIH APARATA
PROGRAM REPARIRANIH APARATA
PRODAJA I UGRADNJA ORIGINALNIH REZERVNIH DELOVA I REPROMATERIJALA, SERVIS I ODRZAVANJE
 
| novi aparati |
| reparirani aparati |
| o nama |
| o dizajnu sajta |